Trøndelag Senter for Samtidskunst

At home – in a suburban house of flats or on an ancestral farm


The exhibition was made in cooperation with Roald Amlien

 

(photo: Erlend Enger)

Videostills from the videos:  leil. 2037, leil. 3105, leil. 12103, leil. 6105, leil. 1067,  Gnr 162 Bnr 133, Gnr 12 Bnr 54, Gnr 100 Bnr 11 and Gnr 10 Bnr 83

Vi interesserer oss for hjemmet som forestilling og fysisk sted. I hjemmet kommer ulike essensielle sider ved menneskelig eksistens fram. Her tydeliggjøres kulturell bakgrunn, kjønn, religiøs tilhørighet, klasse, familie og sosiale relasjoner samt grensen mellom privat og offentlig.

Les hele teksten fra utstillingen (norwegian only) >

Utstillinga syner to modellar av to ulike hus. Ei hekla drabantbyblokk frå Haugenstua burettslag og eit våningshus i betong frå ein slektsgård i Trøndelag. Teknikk- og materialvala i modellane utfordrar våre fordommar, og undergrev ein kulturelt rangert dikotomi.


Les hele kritikken fra Billedkunst (norwegian only)>