Kunstnernes Hus

Tekst fra katalogen til Video Works

Jeg interesserer meg for det talende menneske. Allikevel søker jeg ikke etter det lingvister kaller «naturlig menneskelig språk». I stedet jobber jeg med spenninger i kroppen, energioverføringer og aterialiseringer. Med andre ord fokuserer jeg på det at noe stiger opp til kroppens overflate og bryter gjennom den.

(stillbilder)