Gamle Aker kirke

Spill for meg pappas hjerte så jeg kan høre det


Jeg ble invitert av billedkunstner Yngvar Larsen til og stille ut sammen med ham og Stian Ådlandsvik i Gamle Aker kirke. Mitt bidrag ble laget i samarbeid med organist Ulf Nilsen.

Min tekst om hendelsene>

(foto Yngvar Larsen)

(videodokumentasjon: Roald Amlien)

Sokneprest, dr. theol. Roger Jensens tekst om utstillingen/hendelsene >

Stian Ådlandsviks tekst om sitt arbeid >

Yngvar Larsens tekst om sine arbeid >

Omtale av Arne Guttormsen i Vårt Land >