Vi har gleden av å presentere en utstilling av Eli Eines spesielt laget for SOFT galleri.
Utstillingen har form som en installasjon og inneholder skulptur, tekst og performance. 

Installasjon er bygget opp rundt en fingerheklet tråd som dekker store deler av gulvet. Arbeidet med denne tråden startet Eli Eines med da hun var student på kunstakademiet på slutten av 90-tallet og det er et pågående arbeid som hun jobber med i perioder parallelt med andre kunstprosjekter. Arbeidet har mange likhetstrekk med tradisjonelt håndarbeid. I løpet av flere år har meter på meter med tekstilt materiale passert gjennom kunstnerens hender og blitt bearbeidet. Men i motsetning til vanlig håndarbeid som resulterer i et plagg eller et ferdig produkt, bli dette arbeidet en synliggjøring av prosess, tid og kunstnerens arbeidsinnsats og konsentrasjon.

Eli Eines vil være tilstede i galleriet flere ganger i løpet av utstillingsperioden og arbeide videre med tråden, som en form for performance der publikum kan samtale med henne. 
Eli Eines er opptatt av tekstile teknikkers iboende betydning, og bruker tekstile språk til å si noe om verden rundt seg. Med bruk av applikasjonsteknikk og filt har Eli Eines laget en jordklode. Den er montert på en lampefot men den lyser ikke. Skulpturen gjør kloden vår nærværende og reflekterer en bekymring og omsorg for hva som skjer med og på den.

Det følger en samling tekster til utstillingen med tittel Tekstile monologer. Her kommer 5 forskjellige kvinner til orde om hvorfor de driver med håndarbeid. Svarene de gir er tett knyttet til den enkeltes liv. Disse kvinnene gjør alt fra å ta vare på ressurser, kle inn og beskytte sine medmennesker og skape frirom for egen kreativitet.