Tekst om arrangementet søndag 26.11.2023 med Åste Dokka:
Samtale mellom Åste Dokka og Eli Eines.

Samtalen tar utgangspunkt i Eli Eines´ utstilling «Hitinntil» på Telemark kunstsenter og Åste Dokkas bok «En alvorlig lek, å tenke teologisk». Det blir en samtale om språk og det å lese sitt liv inn i en større fortelling.

Åste Dokka har en ph.d. i systematisk teologi fra Teologisk fakultet (UiO), er ordinert prest, forfatter, kommentator i Vårt Land og driver podkasten «Dokka».

Tekst om arrangementet søndag 03.12.2023 med Geir Jørgen Bekkevold:
Samtalen tar utgangspunkt i Eli Eines´ utstilling «Hitinntil» på Telemark kunstsenter. Ved å invitere Geir Jørgen Bekkevold til kunstsenteret ønsker hun å forankre samtalen lokalt i Telemark. Finnes det noen paralleller mellom kirkene eller det å være troende i Telemark og i Groruddalen? Det blir en samtale om kirkenedleggelse, kirkebrann og kors, men også om forskjellen mellom å uttrykke seg som prest, politiker og kunstner.

Geir Jørgen Bekkevold er prest og var stortingsrepresentant for KrF fra Telemark i perioden 2009-2021. Fra 2021 er han direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Sykehuset Telemark HF.

Denne søndagen er hele menigheten i Skien kirke invitert over til naboen, Telemark Kunstsenter på kirkekaffe. Det blir servert kaffe, saft og kake.

Tekst om arrangementet søndag 10.12.2023 med Kjetil Røed:
Kunsten er et sted der du kan møte deg selv og andre, det er premisset for denne samtalen. Eli Eines´ utstilling «Hitinntil» på Telemark kunstsenter er utgangspunktet, men samtalen denne søndagen vil fokusere på det å bruke kunst som mestrings- og forståelsesverktøy i livet. Kjetil Røed har skrevet bøkene: «Kunsten og livet – en bruksanvisning», «Kunsten og døden – en bruksanvisning» og «Fra punktum til kolon: En essay om kritikk og kjærlighet». I en av disse bøkene er også et tidligere verk av Eines, «Hull i hjerte», omtalt.

Kjetil Røed er forfatter, kunstkritiker og redaktør for Billedkunst.

Tekst om arrangementet søndag 17.12.2023 med Notto Reidar Thelle:
Mister vi noe når kirker legges ned og kristne symbol fjernes fra det offentlige rom? Det er et spørsmål fra utstillingen «Hitinntil» som teolog Notto R Thelle og kunstner Eli Eines tar med seg inn i samtalen søndag. Samfunnet er i endring. Hvordan kan vi snakke om Gud på en måte som gir mening i dag?

Notto Reidar Thelle er professor emeritus ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans hovedengasjement som teolog er forskning, dialog og ettertanke i grenselandet mellom kristen tro, Østens religioner og moderne spiritualitet. Om disse temaene har Thelle skrevet en rekke bøker.
< Tilbake til bildene